B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

+90 850 346 8 356  Eğitim Koordinatörü     Öğr.Gör. Murat ARPA

B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

   Eğitim Adı  B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
   Başlama Tarihi Şubat – Mart 2018
   Eğitim Gün ve Saatleri      Eğitim Takvimi hazırlanacak
   Eğitim Ücreti  1080TL
   Eğitim Koordinatörü  Ögr. Grv. Murat ARPA
   Eğitim Yeri  SEM Derslikleri

Alınacak Kursiyer Sayısı

Eğitimin Amacı : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 20.06.2012 tarihinde kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre Türkiye’deki kamu ya da özel bütün işletmelerde iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Bu yasal düzenlemeler sonrası talep oluşan sektörde işletmelerin ve hekimlerin bu konudaki ihtiyacını karşılamak maksadı ile İNUSEM olarak iş yeri hekimliği ve diğer sağlık personeli (işyeri hemşireliği) kursu düzenlenmiştir. Bu kursların kurumumuz tarafından yapılması ile ilgili yetkilendirme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Bu kurslara katıldıktan sonra Bakanlıkça yapılan sınavlara katılıp sertifika sahibi olabilirsiniz.

Eğitimin Süresi : İş yeri hekimliği kursu mevzuata uygun olarak 220 saat olarak planlanmıştır. Bu eğitimlerin 90 saati uzaktan eğitim şeklinde sağlanacaktır. İkinci 90 saatlik eğitim ise INUSEM’ de yapılacaktır. Sonrasında ise 40 saatlik stajla eğitim bitirilmiş olacaktır.

Eğitimin Hedef Kitlesi : Mühendis, mimar, teknik öğretmen, fen ya da fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya lisans mezunları ile meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programından mezun olanlar.

Eğitim Katılım Şartı : C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi ile en az 3 yıl çalışmış olma şartı aranır.

Eğitime Devam Zorunluluğu : Eğitime katılım mecburidir. Yüz yüze eğitimlerde derslerin %90’ına katılım gereklidir.

İstenilen belgeler :

* C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi ve en az 3 yıl çalıştığını gösterir belge.
* Diploma Fotokopisi
* Kimlik Fotokopisi
* İNÜSEM İBAN NO : TR350001001490531591875002 nolu hesaba ücretin yatırldığına dair makbuz / Bonus özellikli kartlara 12 taksit yapılacak