DİĞER SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİMİ

0422.377 4925 | Dahili: 4925     Eğitim Koordinatörü     Öğr.Gör. Murat ARPA

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ) EĞİTİMİ

   Eğitim Adı  Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşireliği) Eğitimi
   Başlama Tarihi  Genel Başvuru
   Eğitim Gün ve Saatleri      Eğitim Takvimi hazırlanacak
   Eğitim Ücreti  700TL
   Eğitim Koordinatörü  Ögr. Grv. Murat ARPA
   Eğitim Yeri  SEM Derslikleri

Alınacak Kursiyer Sayısı

Eğitimin Amacı : Diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygun niteliklere haiz kişilerin mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.
Bu temel amaç çerçevesinde, bu eğitim programı ile işyerlerindeki fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan risk etmenlerine ve korunma tedbirlerine yönelik bilginin yanı sıra temel hukuk ve iş hukukuna dair ayrıntılı bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Eğitimin Süresi : Diğer sağlık personeli olarak çalışmak isteyen; hemşire, çevre sağlığı teknisyeni, sağlık memuru ve acil tıp teknisyenleri bu eğitimi aldıktan sonra Bakanlığın düzenlediği sınavlara katılarak Diğer Sağlık Personeli Sertifikası alabilecektir. Diğer sağlık personeli eğitimi 45 saat uzaktan, 45 saat yüz yüze eğitim olmak üzere toplam 90 saatlik bir eğitim olarak planlanmıştır. Eğitimler akademik bir ekip tarafından verilecektir.

Eğitimin Hedef Kitlesi :
* Hemşireler
* Sağlık memuru
* Çevre sağlığı teknisyeni
* Acil tıp teknisyeni

Tüm gruplar için lise, önlisans ve lisans düzeyinde mezunlar başvurabilirler.

Eğitime Devam Zorunluluğu : Adaylar, teorik eğitimde mazeretli veya mazeretsiz en fazla altı ders saati devamsızlık hakkına sahiptir. Ancak uygulamalı eğitimin tamamına katılım zorunludur. Katılım zorunluluğuna aykırılığın tespiti halinde kişi hakkında belge düzenlenmiş olsa dahi 39 uncu maddenin ikinci fıkrası hükümleri gereğince belgeleri iptal edilir.

İstenilen belgeler :

* Diploma Fotokopisi
* Kimlik Fotokopisi
* İNÜSEM İBAN NO : TR350001001490531591875002 nolu hesaba 700TL ücretini yatırdığına dair makbuz / Bonus özellikli kartlara 12 taksit yapılacak