GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAMA EĞİTİMİ

0422 341 01 10 Eğitim Koordinatörü     Öğr.Gör. Murat ARPA

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAMA EĞİTİMİ

   Eğitim Adı Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Eğitimi
   Başlama Tarihi Nisan – Mayıs 2017
   Eğitim Gün ve Saatleri    
   Eğitim Ücreti 600TL
   Eğitim Koordinatörü Öğr. Grv. Murat ARPA
   Eğitim Yeri SEM Derslikleri

Alınacak Kursiyer Sayısı

Eğitimin Amacı : Bu eğitimde; Katılımcılara, Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkındaki Yönetmelik ve Güvenlik Bilgi Formlarının Analizi (Tanımı, Okunması, Değerlendirilmesi, Dağıtımı, Kullanımı) hakkında bilgilendirme yapılması hedeflenmektedir.

Eğitimin Süresi : 2 Gün

Eğitime Kimler Katılabilir:
• Mühendislik Fakültesi mezunları,
• Eczacılık Fakültesi mezunları,
• Fizik, Kimya veya Biyoloji Bölümü mezunları,
• Kimya ile ilgili alanda yüksek lisans veya doktora yapmış kişiler.
• Kimya ön lisans mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en
az bir yıl çalışmış kişiler,
• Lise mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az beş yıl
çalışmış kişiler,
• Kimya teknik lisesi, kimya meslek lisesi ve benzeri liselerden mezun olup kimya sektörü üretim,
laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az iki yıl çalışmış kişiler,

İstenilen belgeler :

* Diploma Fotokopisi
* İNÜSEM İBAN NO : TR350001001490531591875002 nolu hesaba 600 TL Ücretin yatırldığına dair makbuz