HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Merkezin Amacı

Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında sürekli olarak verilecek eğitim programları düzenleyerek bu programlar aracılılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Bu bağlamda merkezimiz;

  • Üniversitenin kamu kuruluşları ve özel sektörle işbirliğini geliştirmeyi,
  • İlimizde bulunan sanayi kuruluşları ile köklü ilişkiler kurarak ortak Ar-Ge çalışmaları yapmayı,
  • Yetişkinlere bilgi ve beceri kazandırılmasını sağlamayı,
  • İlimizde bulunan sanayi kuruluşlarına kalifiye eleman yetiştirmeyi,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri geliştirerek ülkemizin stratejik hedeflerine hizmet etmeyi amaçlamaktadır.