İLKYARDIM EĞİTİMİ

0422.377 4925 | Dahili: 4925     Eğitim Koordinatörü     Öğr.Gör. Murat ARPA

İLKYARDIM EĞİTİMİ

   Eğitim Adı İlkyardım Eğitimi
   Başlama Tarihi 17 kursiyer kayıt edilince başlar.
   Eğitim Gün ve Saatleri Temmuz – Ağustos 2017
   Eğitim Ücreti 200TL
   Eğitim Koordinatörü Öğr.Grv. Murat ARPA
   Eğitim Yeri İNUSEM Derslikleri

Alınacak Kursiyer Sayısı

EĞİTİMİN AMACI:
Katılımcıların, işyerinde ve günlük yaşamda karşılaşabilecekleri ani hastalanma ya da yaralanma durumlarına müdahale etme ve gerektiğinde temel yaşam desteği sağlayabilme bilgi ve becerilerini kazanmasıdır. İlk Yardım Eğitimi, evinizde, işyerinizde ve hayatınızda bulunan tüm insanlar için alınması gereken eğitimler arasındadır.

MEVZUAT:Az Tehlikeli sınıfta yer alan tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi (20) personel için bir (1), Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise, her on (10) personel için bir (1) kişi olmak üzere, ‘’İlk Yardım Yönetmeliği’’ ne göre Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş İlk Yardım Eğitim Merkezlerinden ‘’Temel İlk Yardım Eğitimi’’ sertifikası almış ‘’İlk Yardımcı’’ nın bulundurulması zorunludur.’’

KATILIMCI SAYISI: En az 5 en fazla 20 kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 Gün – (8+8 Saat)

SINAV ve BELGELENDİRME SÜRECİ:
Eğitimin sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak sınavda 85 ve üzeri puan alarak başarılı olan katılımcılara İlk Yardımcı Sertifikası verilecektir. Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar ikinci defa ücretsiz olarak sınava girebileceklerdir. İkinci kez sınavda başarısız olan katılımcıların sınav hakkı bulunmayıp, eğitim tekrarı gerekmektedir.

İstenilen belgeler :
* Nüfus cüzdanı fotokopisi
* İNÜSEM İBAN NO : TR350001001490531591875002