İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ

+90 850 346 8 356   Eğitim Koordinatörü     Öğr.Gör. Murat ARPA

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

   Eğitim Adı  İşyeri Hekimliği Eğitimi
   Başlama Tarihi  Şubat – Mart 2018
   Eğitim Gün ve Saatleri      Eğitim Takvimi hazırlanacak
   Eğitim Ücreti  1620TL
   Eğitim Koordinatörü  Ögr. Grv. Murat ARPA
   Eğitim Yeri  SEM Derslikleri

Alınacak Kursiyer Sayısı

Eğitimin Amacı : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 20.06.2012 tarihinde kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre Türkiye’deki kamu ya da özel bütün işletmelerde iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Bu yasal düzenlemeler sonrası talep oluşan sektörde işletmelerin ve hekimlerin bu konudaki ihtiyacını karşılamak maksadı ile İNUSEM olarak iş yeri hekimliği ve diğer sağlık personeli (işyeri hemşireliği) kursu düzenlenmiştir. Bu kursların kurumumuz tarafından yapılması ile ilgili yetkilendirme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Bu kurslara katıldıktan sonra Bakanlıkça yapılan sınavlara katılıp sertifika sahibi olabilirsiniz.

Eğitimin Süresi : İş yeri hekimliği kursu mevzuata uygun olarak 220 saat olarak planlanmıştır. Bu eğitimlerin 90 saati uzaktan eğitim şeklinde sağlanacaktır. İkinci 90 saatlik eğitim ise İNUSEM’ de yapılacaktır. Sonrasında ise 40 saatlik stajla eğitim bitirilmiş olacaktır.

Eğitimin Hedef Kitlesi :
* Türkiye’deki tıp fakültelerinden ya da yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olup, YÖK’ten denkliğini almış ve diploması Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış hekimler katılabilir.

Eğitime Devam Zorunluluğu : Adayların, teorik eğitimin en az %90’ına ve uygulamalı eğitimin tamamına katılımı zorunludur.

İstenilen belgeler :

* Diploma Fotokopisi
* Kimlik Fotokopisi
* İNÜSEM İBAN NO : TR350001001490531591875002 nolu hesaba 1620 TL eğitim ücretini yatırdığına dair makbuz / Bonus özellikli kartlara 12 taksit yapılacak