İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Resmi Web Sitesine Hoş Geldiniz

 inusem@inonu.edu.tr 0 422 341 01 10

OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKA EĞİTİMİ

+90 0850346 8 356 Eğitim Koordinatörleri     Prof Dr.Rukuye AYLAZ & A Sınıfı İSG Semih BÜYÜKSOYLU

OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKA EĞİTİMİ

   Eğitim Adı

OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKA EĞİTİMİ

   Başlama Tarihi

 09 ŞUBAT – 09 MART 2021

   Eğitim Gün ve Saatleri

1 Ay Süre İçerisinde Uzaktan Eğitim Sonlanacaktır.

   Eğitim Ücreti

320 TL  (EFT ve Havale Dekont Açıklama Kısmına Adaylar AD-SOYAD Bilgilerini Girmek Zorundadır)

  Eğitim Yeri

UZAKTAN EĞİTİM

***KURS KAYDI YAPTIKTAN SONRA KESİNLİKLE ÜCRET İADESİ YAPILMAMAKTADIR***

***ONLİNE BAŞVURU FORMUNDA SADECE KİMLİK FOTOKİPİSİ, DİPLOMA VE DEKONT YÜKLENMESİ YETERLİDİR.***

Kayıtlar  ONLINE yada İNÜSEM’den yapılır.

Alınacak Kursiyer Sayısı

11 EYLÜL 2020 CUMA ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖZEL BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GÖRE OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ZORUNLU HALE GELMİŞTİR.

ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖZEL BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Personel

MADDE 29 – (1) Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda elli (elli dâhil) öğrenciye kadar bir, yüz (yüz dâhil) öğrenciye kadar iki, yüzden fazla öğrenci için en az üç belletici görevlendirilir. Belleticiler, öğretmen olma şartlarını taşıyanlar öncelikli olmak üzere yükseköğretim mezunu olanlar arasından görevlendirilir. Belletici olma şartlarını haiz olan müdür yardımcıları ve yönetim memurları da istemeleri hâlinde belletici olarak görevlendirilebilir. Ayrıca, ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda en az bir, ortaöğretim kurumları öğrencilerine yönelik hizmet veren kurumlarda ise isteğe bağlı olarak rehber öğretmen/psikolojik danışman görevlendirilir. Rehber öğretmen/psikolojik danışman olarak atanacaklarda Bakanlıkça belirlenen şartlar aranır.

(2) Yönetim memurluğu için yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartı aranır.

(3) Kurumlarda; öğrenci sayısı, binanın fiziki durumu ve diğer donanımları dikkate alınarak ihtiyaca göre yeterli sayıda hizmetli görevlendirilir.

(4) Yemek hizmeti veren kurumlarda yemeğin kurumda yapılması hâlinde aşçılık belgesi olan aşçı ile katı, sıvı ve gaz yakıtlı merkezi kaloriferle ısıtılan kurumlarda yetki belgesi olan personel görevlendirilir. Ayrıca ihtiyaca göre aşçı yardımcısı görevlendirilebilir.

(5) Yemek, temizlik ve binanın güvenliği ile ilgili hizmetler, bu hizmetleri sunan kuruluşlardan hizmet satın alınarak yürütülebilir. Bu takdirde sözleşme yapılan kuruluş, kurum yönetimine karşı sorumludur. Bu hizmetleri sunan kuruluşlardan hizmet satın alınarak kurumlarda görevlendirilen personelin bilgileri il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. Bu personel en az üç ay süre ile görevlendirilir ve bunların nitelikleri ve şartları sözleşmede belirlenir.

(6) Kurumlarda doktor, gıda mühendisi veya teknikeri, teknisyen, sağlık memuru, hemşire ile şoför görevlendirilebilir. Kayıtlı öğrenci sayısı iki yüz elli ve üzeri olan kurumlarda hemşire veya hemşire yardımcısı ya da acil tıp teknisyeni veya teknikeri görevlendirilmesi zorunludur.

(7) Mutfak ve yemekhane hizmetlerinde görevli personelin sağlık muayeneleri yıllık olarak yapılır.

(8) Kurum personelinin, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası esaslarına bağlı olarak 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sözleşme ile çalıştırılmaları zorunludur. Kamu tüzel kişileri tarafından açılan ve işletilen kurumlarda görevlendirilen personel, tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca istihdam edilir.

(9) Kurumlarda görev alan yönetim memuru ve belleticilerin kız öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda kadın, erkek öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda erkek olması şarttır. Temizlik hizmeti veren görevliler, erkek öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda erkek veya kadın olabilir ancak bu görevlilerin kız öğrencilere barınma hizmeti veren kurumlarda kadın olması şarttır.

(10) Kurumlarda görevlendirilecek personelde, bu maddede yer alan şartların dışında aranacak diğer şartlar Bakanlık tarafından belirlenir.

BU SERTİFİKA PROGRAMI KESİNLİKLE İŞ GARANTİSİ VERMEZ, KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM AMAÇLIDIR , HERHANGİ BİR ÜNVAN VEYA MESLEK STATÜSÜ VERMEZ.


EĞİTİMİN SÜRESİ: 150 Saat

EĞİTİM BAŞLANGIÇ:

Eğitim 09 Şubat 2021 ‘de aktif olacaktır.

BU EĞİTİMİN AMACI:

Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliğine Göre Okul Sağlığı Hemşireliği Zorunlu hale gelen Okul Sağlığı hemşireliği için, Görevlendirilecek olan personelin niteliğinin arttırılması temel hedeftir. Okul Sağlığı Hemşireliği eğitimi ile okul sağlığı amacı ve hedefleri doğrultusunda görev alacağı okullarda; 0-17 yaş çocuklar ile ilgili tutumları kazanmaları, eğitimcilik becerilerini etkin ve etkili şekilde kullanarak tüm ilgili eğitim süreçlerini yürütebilir hale gelmesini sağlamaktır. 0-17 yaş çocuklarının fiziki ve sosyal gelişiminin yanı sıra psiko-motor, zihinsel, cinsel gelişmelerinin istenilen düzeyde gelişmesi için kursiyerlere gerekli bilgi ve beceriyi kazandırarak ilgili takipleri gerçekleştirmesine katkıda bulunur. Ebeveynlerine 0-17 yaş konusunda rehberlik yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olarak gerekli konularda bilgi, öneri ve destekte bulunabilmelerine yardımcı olacaktır.


EĞİTMENLER: 

Bu sertifika programı İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi üzerinden aşağıda isimleri belirtilen Hemşirelik Fakültesi Öğretim üyeleri tarafından yürütülecektir.

Prof Dr. Rukuye AYLAZ Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Emriye Hilal YAYAN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Funda BUDAK Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Semih BÜYÜKSOYLU 


Eğitim İçeriği ve Saati

 • Okul Sağlığı Hizmetlerinin Amacı ve Kapsamı
 • Okul Sağlığı Ekibi
 • Geliştirilen Yeni Okul Sağlığı Yaklaşımları
 • Okul Çocuklarında Büyüme ve Gelişmenin İzlenmesi
 • Ergenlik ile İlgili Sık Karşılaşılan Sorunlar
 • Görme Sağlığı
 • İşitme Sağlığı
 • Konuşma
 • Ağız Ve Diş Sağlığı
 • Taramalar
 • Sağlıklı Beslenme Önerileri
 • Fiziksel Etkinlik
 • Okullarda Sağlık Eğitimi
 • Hemşirenin Eğitimci Rolü
 • Sunum Hazırlama ve Sunum Teknikleri
 • Sigara, Alkol Ve Madde Kullanımı
 • Şiddetin Önlenmesi
 • Çocuk İstismarı Ve Yaklaşım
 • Aşılama Programları
 • Bulaşıcı Hastalıklarda Taşıyıcıların Araştırılması
 • Acil Durumlarda Yaklaşım (İlk Yardım Uygulamaları) 4 saat
 • Çocuklarda Görülen Bazı Yakınmaların İzlenmesi
 • Çocuklarda Sık Görülen Enfeksiyon Hastalıklarına Yaklaşım 4 saat
 • Beslenme ile İlişkili Hastalıklar
 • Çocuklarda Hijyen Uygulamaları
 • ( El Yıkama, Vücut Hijyeni, Bitlenme) 4 saat
 • Ergenlerde Bedensel Değişimler
 • Kalp Hastalığı Olan Çocuğun Okulda İzlemi
 • İnsuline Bağımlı Diabetes Mellitus (Tip 1 Diyabet)
 • Ayrılık Kaygısı Bozukluğu (Okul Korkusu)
 • Okul Başarısızlığı Nedenleri Ve Yaklaşım
 • Dikkat Eksikliği Ve Yıkıcı Davranış Bozuklukları
 • Dışa Atım Bozuklukları
 • Tik Bozuklukları
 • Kekemelik
 • Yeme Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Somatoform Bozukluklar
 • Çocuklarda Mahremiyet
 • Eğitimde Ahlak Ve Etik
 • Sağlıklı İletişim ve İletişim Teknikleri
 • Eğitim Ve Öğretim Bilgisi
 • Eğitim Ve Öğretimin Sağlanması
 • Öğretime Hazırlık
 • Eğitim Yönetimi
 • Eğitimde Teknolojinin Kullanımı
 • Androgoloji Eğitimi
 • Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme
 • İş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi (yasa gereği)

 


 • Kimler Katılabilir?

  • Hemşireler (Orta Öğretim Hemşireler Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Fakültesi gibi okulların ilgili bölümünden lisans ya da yüksek lisans mezunu kişiler)


EĞİTİM SÜRESİ VE ŞEKLİ:

 • Eğitim uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleşmekte olup, dersler ve sınavlar internet üzerinden yapılacaktır.
 • Derslerin işlenişinde Uzaktan Eğitim Yönetmeliği geçerli olacaktır.
 • Katılımcılar Türkiye’nin her yerinden katılabilir.
 • Eğitim başlangıç ve bitiş tarihleri arasında tüm ders videoları 7/24 açık olup dileğiniz zaman aralığında istediğiniz kadar izleyebilirsiniz.
 • Eğitim başladığında kullanıcı adı ve şifre mesaj yoluyla iletilmektedir.
 • Eğitim ve sınav 1 ay sürecektir. Eğitim ve sınavların bu süre zarfında gönderilmesi gerekmektedir.
 • Her adayın 3 sınav hakkı vardır.
 • Sınavda 60 ve üzeri alan adaylarımız sertifika almaya hak kazanacaktır.
 • Eğitim sonunda katılımcılara, “Sertifika Belgesi” verilecektir.
 • Sertifika eğitim bitiş tarihinden sonraki 15 iş günü içerisinde kargo olarak gönderilmektedir.
 • Sertifikalar kargoya alıcı (aday tarafından) ödemeli gönderilecektir.

Bilgi İçin  Whatsapp Numarası : +905052533808

Havale veya EFT Bilgileri

Hesap Adı:   İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Şube Adı:     Ziraat Bankası İnönü Üniversitesi Şubesi (Şube Kodu: 1490)

IBAN No:    TR35 0001 0014 9053 1591 8750 02   (EFT ve Havale Dekont Açıklama Kısmına Adaylar AD-SOYAD Bilgilerini Girmek Zorundadır).