PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

0422 341 01 10 Eğitim Koordinatörü     Öğr.Gör. Murat ARPA

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

   Eğitim Adı Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Eğitimi
   Başlama Tarihi Nisan – Mayıs 2017
   Eğitim Gün ve Saatleri    
   Eğitim Ücreti 800TL
   Eğitim Koordinatörü Öğr. Grv. Murat ARPA
   Eğitim Yeri SEM Derslikleri

Alınacak Kursiyer Sayısı

Eğitimin Amacı : LPG, LNG türü yakıt kullanan tüm işletmeler, Benzin İstasyonları, LPG İstasyonları, Kimya Üretim Tesisleri, Tekstil Üretim Tesisleri, Atık Arıtma Tesisleri, Hava Alanları, Limanlar, Un Değirmenleri, Güç İstasyonları,v.b. İşletmelerde “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlanması gerekmektedir. Kanuni düzenlemeler, patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan işyerlerinde; faaliyete başlanılmadan önce bütün işyerinin patlama yönünden güvenliğinin sağlandığının kanıtlanmasını öngörmektedir. Patlamadan korunmayı sağlamak için bütün koşullar yerine getirilmesi, patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır diye belirtilmektedir. Bu eğitime katılarak, Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanması gereken bu belgeyi hazırlamayı öğreneceksiniz.

Eğitimin Süresi : 3 Gün

Eğitimin Sonundaki Kazanımlar : Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitiminde, yasal mevzuat, patlamadan korunma dokümanı taslağı ve örnekleri ile patlamadan korunma dokümanı hazırlamayı öğrenecek ve İşletmelerde yasal mevzuata uygun, standartların belirlemiş olduğu çerçevede Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlayabiliyor olacaksınız.

Eğitime Kimler Katılabilir: İş güvenliği uzmanları, kimyagerler, kimya mühendisleri ile diğer mühendisler, iş sağlığı ve güvenliğine ilgi duyan bu konuda kendini geliştirmek isteyen kişiler, Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması konusunda yetkinlik sahibi olmak isteyenler,Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Elektrikli Cihaz ve Tesisatı kurma ile ilgili çalışanlar patlamadan korunma eğitimi almalıdır.

İstenilen belgeler :

* Diploma Fotokopisi
* İNÜSEM İBAN NO : TR350001001490531591875002 nolu hesaba 800 TL Ücretin yatırldığına dair makbuz