RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ

0422 341 01 10 Eğitim Koordinatörü     Öğr.Gör. Murat ARPA

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ

   Eğitim Adı Risk Değerlendirmesi Eğitimi
   Başlama Tarihi Nisan – Mayıs 2017
   Eğitim Gün ve Saatleri    
   Eğitim Ücreti 200TL
   Eğitim Koordinatörü Öğr. Grv. Murat ARPA
   Eğitim Yeri SEM Derslikleri

Alınacak Kursiyer Sayısı

Eğitimin Amacı : Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirerek, bu alandaki hataları minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır.Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanları, çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak, çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlayarak geliştirmek, verimli bir iş ortamı yaratmak ve devamını sağlamaktır.

Eğitimin Süresi : 1 Gün ( 8 ders saati)

Eğitimin Hedef Kitlesi : 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar.

İstenilen belgeler :

* İNÜSEM İBAN NO : TR350001001490531591875002 nolu hesaba 200 TL Ücretin yatırldığına dair makbuz